מגדל חניה (Tower Parking)

Tower Parking

מגדל החניה טוואר פארקינג (Tower Parking) הוא מתקן חניה אוטומטי-רובוטי הבנוי על שטח קרקע קטן, אך לגובה או לעומק רב יחסית בצורה של מגדל חניה, המתאים לנפח של עשרות מכוניות. מגדל החניה יכול להיבנות צמוד לבניין מעל פני הקרקע, מתחת לפני הקרקע או באופן משולב. כמו כן הוא יכול להבנות כמגדל עצמאי (נפרד מהבניין).
מתקן החניה האוטומטי מיועד לחניונים בבניינים בהיקף בינוני וגבוה של מכוניות וייחודו במהירות השליפה והאחסון של מכוניות.
במתקן זה, הבנוי מקונסטרוקציה רבת מפלסים, המעלית מעלה במהירות רבה את המכונית למפלס המיועד לחניה על גבי פלטות פלדה, ושם מערכת אוטומטית מושכת את הפלטה מהמעלית לעמדת החניה בצד המעלית.
המערכת כוללת פלטה מסתובבת המאפשרת יציאת הרכבים לכוון היציאה מבלי להזדקק לנסיעה לאחור.
גובה מפלס למכוניות מסוג סדאן הינו 160 ס"מ ואילו למכוניות מסוג SUV 200 ס"מ. באופן כזה ניצן לנצל באופן אופטימלי את הגובה הנתון לאחסון מספר רב של מכוניות.

וידאו

Tower Parking - the Elevator type parking